Thalamus

Det er Mellemhjernens inderste organ "Thalamus", der styrer den sensoriske og motoriske integration.
Når forskere taler om hjernen, er det som regel den store flotte hjernebark, der får al opmærksomhed, fordi her sker sjove ting, som intellekt, sprog, følelser, sex, kærlighed og had. Thalamus er imidlertid den vigtigste.

AF LARZ THIELEMANN

Hvis man imidlertid har det svært, fordi deres hjerner ikke fungerer normalt, vil jeg påstå, at der er en hjernedel, som er langt mere spændende, nemlig Mellemhjernen. Den ligger lige midt mellem Hjernebarken og Midthjernen.

En stor del af Mellemhjernen består af det limbiske system og et meget avanceret netværk af nerveceller, som kaldes hjernens aktiveringsområde (formatio reticularis). Her findes områder, som indgår i reflekser for syn, hørelse, følesans, lugt og smag samt et område med nervefibre med stor betydning for regulering af viljestyrede bevægelser. Beskadiges disse fibre, som man ser hos mange spastikere og mennesker med parkinsons syge, bliver hænder og ben ukontrollerbare. Derfor er evnen til at opfatte og behandle informationer og herefter reagere på dem, stærkt afhængig af midthjernens tilstand.

Fra Mellemhjernen sendes impulser til næsten alle dele af centralnervesystemet med det formål at "holde hjernen vågen". Det er også i aktiveringsområdet, at reguleringen af vores søvnrytme og bevidsthedsniveau findes: Høj aktivitet resulterer i at man er vågen, måske ligefrem anspændt, mens lav aktivitet medfører sløvhed, søvn eller ligefrem bevidstløshed.

Thalamus

Nu siger jeg godt nok, at det er Mellemhjernen, der formidler kontakten til centralnervesystemet, men nyeste forskning påpeger, at vi sagtens kan tillade os at være mere specifikke, for det er faktisk Mellemhjernens inderste organ "Thalamus", der styrer den sensoriske og motoriske integration. Thalamus modtager sensorisk information og sender det til hjernebarken, som derefter sender disse oplysninger videre til andre dele af hjernen og hjernestammen.

Thalamus fungerer altså som et relæ mellem de underliggende (Pons og midthjerne) og de overliggende dele af hjernen (hjernebarken). Ping pong.

Alle vore sensoriske færdigheder, som se, høre, føle, lugt og smag (input) er med andre ord knyttet til forskellige områder i thalamus, som igen er knyttet til de motoriske færdigheder, som bevægelse, sprog og finmotorik (output).

Okay, lad os lige få det hele lidt ned på jorden. Hvad er det vi snakker om? Det klassiske eksempel er den spastiske dreng, der har monoplegi – spasticitet i arm eller ben. Her er samspillet mellem fx arm og hjerne meget dårligt. Hjernebarken kan godt fortælle hånden, hvad den skal gøre, men den gør det næppe. Det kan også være sproget, hvor den hjerneskadede dreng forstår alt (input), men er ikke i stand til at sige noget (output).

Den norske forfatter Magne Skåden, som selv er spastiker skriver det i bogen "Jeg er fri" således: "Jeg er tidligere livstidsfange i min egen krop med en midthjerne som blokerede for al kommunikation. Jeg troede jeg var dum. I dag er jeg løsladt og fri." Magne Skåden lærte at læse og dermed fik hjernebarken mulighed for at udtrykke alle sine følelser og meninger. Han snød med andre ord sin dårlige midthjerne og blev et menneske, der kunne udtrykke sig. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at det er en bog, der kalder store følelser frem. Læs den.

Receptionen

Faktisk behøver vi blot et eksempel fra alle menneskers hverdag, for at beskrive hvilken vigtig funktion den hårdtarbejdende thalamus udfører hele tiden dag ind og dag ud.

Jeg går i bare fødder og mærker en lille genstand med føddernes hud på mit gulv. Straks sender følesansen besked op til thalamus for at få at vide, hvad det var for en genstand huden berørte. Men thalamus forstår sig ikke på genstande, og sender snarrådigt beskeden videre op til hjernebarken, hvor de ypperligste eksperter i "gestande-analyse" sidder. De når efter et hurtigt møde frem til, at det var en tandstik jeg trådte på. Ikke en tændstik, men en tandstik. Det er samtidig en information om at den genstand jeg trådte på ikke udsætter mig for fare, og en diskret opfordring til at finde støvsugen frem.

Man kan også forstille sig at hjernen fungerer som et hotel, hvor thalamus er receptionen – den absolut vigtigste enhed i hotellet. Hjernebarkens forskellige områder er så det øvrige hotel.

Lad os forestille os, at du skal til et møde på hotellet. Som det første henvender du dig i receptionen for at meddele dit ærinde. Receptionisten tjekker dine informationer og da de er samstemmende med hans egne, henvises du til elevatoren med opfordring til at tage op på sjette etage, hvor mødelokalet ligger.

Da mødet er færdigt, går du lige forbi receptionen og meddeler, at du forlader hotellet, så receptionisten ved at mødet er slut.

Nu var dette en meget dygtig receptionist og derfor gik det hele godt, men havde han været enten ny, syg eller skide fuld, var det ikke sikkert, at du havde fundet frem til mødet og en vigtig forretning kunne være gået i vasken.

Midthjernen og ADHD

Mange tror fejlagtigt at børn med ADHD har problemer i deres hjernebark (cortex), fordi de fungerer dårligt socialt. De kan jo både gå, løbe, tale og bruge deres hænder, derfor konkluderer man, at der ikke er problemer med de subkortikale områder, som for eksempel midthjernen og thalamus. Og fejlagtigt tilbydes de medicinsk, pædagogisk eller psykologisk behandling.

Men disse børn har jo sjældent problemer med deres intelligens eller de mere sofistikerede hjernefunktioner. De har problemer med deres sanser. De sanser alt for meget og tager alt for meget ind. Ganske som et hotel uden reception.

Lad os tage hørelsen, som er det klassiske problem. Børn med ADHD hører generelt alt for godt og har svært ved at styre den filtermekanisme, der lukker af for ting, vi ikke har brug for at høre, når vi skal koncentrere os i en gruppe. Det bevirker, at de ikke kan koncentrere sig og mister dermed indlæring. Det giver hyperaktivitet og frustration. Billedet af det utilpassede barn er skabt og medicinalindustrien og psykiatrien står nu klar med diagnose og piller.

Disse børn har problemer i deres midthjerne og i særdeleshed i thalamus, fordi deres sensoriske og motoriske funktioner ikke er organiseret. Den er helt gal i receptionen. Hotellet fungerer sådan set fint nok, men nede i receptionen sejler de rundt.

Derfor skal receptionisterne på efteruddannelse og den uorganiserede midthjerne skal organiseres med diæt, neurologisk træning og sansestimulering.

Kilder:
www.news-medical.net
www.sciencedirect.com

Spørg Hjernetips.dk

Send os gerne en e-mail

eller ring på 70 20 60 27 (9-12)

 

dashed

Hjernens kontrolcenter

hjernens-kontrolcenter

 

dashed

 

Citat fra artiklen

– Alle vore sensoriske færdigheder, som se, høre, føle, lugt og smag (input) er med andre ord knyttet til forskellige områder i thalamus, som igen er knyttet til de motoriske færdigheder, som bevægelse, sprog og finmotorik (output).

 

dashed