Hyperaktivitet

Hyperaktive børn er ikke bare børn med krudt i røven. De lider selv under deres ukontrollerede adfærd. Alt imens de tyranniserer deres omgivelser og sætter sig selv udenfor social og pædagogisk rækkevidde.

AF LARZ THIELEMANN

Nogle af disse børn har diagnosen ADHD eller befinder sig et sted indenfor autismespektret. Andre har ingen diagnose, men har det "bare" svært med koncentration, indlæring og det at sidde på sin stol eller modtage en kollektiv besked – eller bare en besked. Det er børn, som dominerer deres omgivelser med følelser, frustration og et ofte voldsomt temperament.

Hyperaktivitet er faktisk et normalt stadie i barnets tidlige udvikling. Børn på 2 og 3 år er naturligt hyperaktive, men fortsætter det op igennem årene, synes det bestemt usædvanligt.

Barnets hyperaktivitet er et signal, der bør få os til at handle og stille spørgsmålet: Hvorfor? Hvad gør vi galt? Er han allergisk overfor visse fødevarer? Har han vitaminmangel? Har barnet I virkeligheden et neurologisk problem? Mangler der udvikling I hjernen?

Jeg vil svare "ja" til de fleste af disse spørgsmål. Der er som ofte begrundet tvivl, når en mor stiller sig selv spørgsmålet: "Er der noget galt med mit barns hjerne?"

Desværre bliver alt for mange af denne slags spørgsmål ikke besvaret i tide. Og tiden bliver det hyperaktive barns største fjende. Det er derfor vigtigt at starte med at tage barnets problemer alvorligt med det samme, en abnorm adfærd har en årsag og den skal findes og behandles.

Det er langt mere enkelt og humant at behandle årsagen til problemet end at vente på, at barnet har været hele vejen rundt i velfærdsmaskinen med nedværdigende oplevelser, psykologiske test, undersøgelser, isolation og alverdens pædagogisk snik snak.

At blive behandlet som mærkelig, skør og dum i årevis kan kun resultere i én ting: At barnet bliver mærkelig, skør og dum.

Når maven ikke fungerer

Overlæge Karl-Ludvig Reichelt fra Rigshospitalet i Oslo har påvist, madintolerance og fejl i fordøjelsessystemet kan bevirke, at nogle mennesker udvikler skizofreni, autisme, hyperaktivitet, anoreksi eller alvorlige depressioner.

En af tarmens vigtigste opgaver er at modvirke forgiftning af kroppen og beskytte mod infektion. Tarm og fordøjelse har stor indflydelse på hjernen og hyperaktive børns adfærd fordi de ikke optager og fordøjer næringsstoffer ordentligt. Det skyldes bl.a. at de spiser mad med kemi, farvestoffer og svært nedbrydelige proteiner, som gluten fra brød og kasien fra mælk.

Mangel på bestemte enzymer gør, at proteiner fra især mælk og gluten ikke bliver spaltet og nedbrudt ordentligt, hvorfor der udvikles giftstoffer af morfinlignende typer, der kan påvirke hjernen og nervesystemet på en uhensigtsmæssig måde.

Man kan spore de giftige stoffer (peptider) i urinen samt få undersøgt afføring, fordøjelsen med mere på særlige klinikker. Læs mere her.

En af familierne fra denne webside kom meget langt med den fysiologiske del (kosten) i behandlingen af deres hyperaktive og adfærdsforstyrrede dreng, men måtte sande, at der skulle mere til. Derfor kom de en dag og bankede på min dør og stillede det gode spørgsmål: "Er der noget galt med Bertrams hjerne". Læs historien her.

Efter en grundig neurologisk undersøgelse kunne jeg stille en funktionel diagnose, der påviste, at dele af hjernen ikke var udviklet som de skulle, derfor skulle der neurologisk træning til. Jeg lavede blandt andet et fysisk og motorisk program med fokus på krydsbevægelser, der dagligt skulle laves intentivt og gentagende.

Intellektuelt og socialt

Mange tror desværre at træning af hjernen kun handler om fysisk og motorisk træning, men det er på ingen måde tilfældet. Den intellektuelle, kognitive og sociale stimulering er mindst ligeså vigtig.

Fordelene ved træning og stimulering af børn er veldokumenterede. Læsning stimulerer i første omgang synet, koncentrations- og indlæringsevnen, men også hørelse og forståelse. Læses der højt stimuleres hørelsen og læser barnet selv højt, så stimuleres sproget. Dertil kommer en række mere generelle udviklende processer for hjernen, som udvikler de kognitive og intellektuelle funktioner.

Teorien bag neurologisk vækst, er at hjernen gror ved brug. Jo, mere vi putter ind i den, jo mere vokser den. Det kan betyde, at når en 4-årig lærer at læse, kan dette medvirke til at styrke de mobile funktioner.

Ved indlæring er syn og hørelse de vigtigste faktorer. Mange hyperaktive børn har svage områder i deres hørelse og synssystem, som giver problemer med indlæring og læsning. Den traditionelle kontrol af synet og behovet for briller, fortæller kun en lille del om synet og intet om evt. funktionelle synsproblemer. Og den traditionelle kontrol af hørelse afslører ikke den sensitive hørelse, der plager barnet dag og nat. Men ved at stimulere hjernen intensivt og gentagende med et neurologisk program, normaliseres syn og hørelse.

Sociale programmer kan hjælpe med at strukturere og organisere hverdagen og give barnet en naturlig plads i familien, hvor alle hjælper og respekterer hinanden.

Det er derfor vigtigt at være bevidst om at hjernen styrer alt hvad vi foretager os. Og er der skader i hjernen kommer der abnorme og mærkelige udtryk, som symptomer heraf.

Forældre er svaret – ikke problemet

Som forældre til disse børn, kan man godt føle sig magtesløse og fortvivlede. I har læst en masse velmenende bøger om den slags børn og har søgt rådgivning i øst og vest. Alligevel synes barnet bare at blive værre og værre. I visse tilfælde bliver barnets opførsel så problematisk, at I begynder at tænke på specialskole, døgninstitution eller aflastning, fordi afmægtigheden føles så overvældende.

Der findes ingen trylleformular til at hjælpe og behandle disse børn, men det kan lade sig gøre, det er der masser af eksempler på. Det kræver imidlertid en særlig indsats af jer, mor og far, der midt i kampen føler jer som verdens dårligste forældre. I har kun oplevet fiasko og har ikke overskud eller  ressourcer. Djævlen visker jer konstant i øret, at denne opgave magter I ikke.

– Giv nu slip, lad de professionelle tage over, lyt til eksperterne, I har ingen ressourcer og I skal bare koncentrere jer og at være gode forældre, lyder det fra mange sider.

Hvordan i alverden kan jeg så bede jer hårdtprøvede forældre om at yde en særlig indsats og tage ansvar, nu hvor alt håb synes ude?

Det kan jeg, fordi I er barnets kød og blod. Ingen andre i hele verden eller jeres barn så højt som I gør. Og jeg ved at vidste I præcis, hvad I skulle gøre, så er I også parate til at gøre det, der skal til.

Mangel på ressourcer er ikke en permanent tilstand, der ikke kan forandres. Ressourcer og energi kan vokse i os mennesker og kan komme i uanede mængder på få minutter. Det handler i første omgang om at få de små første sejre. At se sit barn få det bedre, se sit barn udvikle sig i en mere positiv retning, bare små bitte ting, kan få os forældre til at gå på vandet. Forældre og især mødre har så mange kræfter og styrke, at det kan virke helt skræmmende, derfor handler det om at mobilisere denne styrke. Det er her jeg kan hjælpe jer.

Det sundhedsfaglige system kommer ikke med nogen virkefuld løsning. Ingen i det etablerede system ved, hvad man kan stille op med disse besværlige og hyperaktive børn. De vil altid tilpasse omgivelserne til barnets særlige behov. Nogle børn vil man tilbyde nervemedicin, der har til formål at neddæmpe hjernens aktiviteter og gøre dem til små zombier. Andre vil man give en støttepædagog, udstyre dem med en iPad eller isolere dem i specialt indrettede rum eller klasseværelser. Jeg vil den modsatte vej. Eliminere barnets særlige behov, så det kan leve og fungere i den normale verden.

Behandling af hyperaktive børn er altså muligt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at målet for behandlingen skal være at eliminere de grundlæggende problemer i hjernen, og ikke blot afhjælpe de værste symptomer med terapi og medicin.

Vil du lære mere om behandling af hyperaktive børn med indlæringsproblemer, så kontakt Hjernetips.dk og få gode råd og vejledning.

 

 

 

Spørg Hjernetips.dk

Ring på 70 20 60 27 (10-12 og 17-18).

Eller send os en e-mail, hvis du har spørgsmål.

dashed

hyper

En væsentlig årsag til hyperaktivitet er forkert ernæring. Fødevarer med gluten, kasien, sukker og kemi er som benzin på bålet.

 

dashed

Barnets hyperaktivitet er et signal, der bør få os til at handle og stille spørgsmålet: Hvorfor? Hvad gør vi galt? Er han allergisk overfor visse fødevarer? Har han vitaminmangel? Har barnet I virkeligheden et neurologisk problem? Mangler der udvikling I hjernen?

 

dashed

Barnets hyperaktivitet er et signal, der bør få os til at handle og stille spørgsmålet: Hvorfor? Hvad gør vi galt? Er han allergisk overfor visse fødevarer? Har han vitaminmangel? Har barnet I virkeligheden et neurologisk problem? Mangler der udvikling I hjernen? - See more at: https://hjernetips.dk/hyperaktivitet#sthash.mib0jLA4.dpuf