Genbesog

Den vigtige opfølgende konsultation, som præcist vil afsløre, hvor meget barnet har udviklet sig og hvor langt der er igen.

 

En opfølgende konsultation for forældre, der allerede er igang med hjemmetræning og har oparbejdet en vis erfaring, men trænger til ny evaluering, motivation og et nyt program. En nødvendig konsultation for at fastholde den gode igangværende udvikling.

AF LARZ THIELEMANN

På den første konsultation fik forældrene viden og værktøjer til at behandle barnets udfordringer via det neurologiske program. Mange børn er kommet langt på det første halve år. Nogle er sågar blevet raske og dermed færdige med programmet, mens andre må taget et nyt forløb for at gøre arbejdet færdig.
Genbesøget har til hensigt at forbedre programmets kvalitet, samt lave en ny status for barnets udvikling. En ny konsultation er vigtig og fører mange konkrete og praktiske ændringer med sig, ligesom dét at se barnets udvikling skrevet ind i Profilen kan være meget motiverende og til tider grænseoverskridende. Profilen vil helt præcist afsløre, hvor meget barnet har udviklet sig siden sidste besøg og hvor langt der er igen.
Konsultationen indeholder: Gennemgang af spørgeskema, neurologisk evaluering med udgangspunkt i den gamle Profil og udarbejdelse af et nyt program samt afslutning med eventuel præmie-cermoni.
Hjernen fungerer i al sin enkelthed på en sådan måde, at jo mere man stimulerer og fodrer den med information, desto mere information vil den være i stand til at modtage og bearbejde. Derfor skal vi sørge for at vi bruger tiden effektikt og lave de rette øverlser og programmer. Ofte er det et andet barn, der kommer anden gang, derfor skal gamle øvelser udgå og nye skal ind for at optimere den neurologiske udvikling. Finpudse sprog, finmotorik eller sociale kompetancer.

Nye mål og horisonter

En vigtig forklaring på mange børns særlige behov og udfordringer er kosten. Mange børn får ikke det bedst mulige fysiologiske udgangspunkt for at blive sunde og raske. Derfor skal vi optimere den sunde uforarbejdet mad, som allerede er introduceret for barnet. Det kan være svært at holde en stram kostplan og måske skal vi justere på nogle ting eller bløde lidt op og se om ikke barnet nu er klar til at spise mere "normalt".
Vi skal også tale om motivation og hvordan vi opretholder gejsten, det gode program og sammenholdet i familien. Noget som alt sammen ender med, at vi laver nye målsætninger og kigger frem mod nye horisonter.

Graduation to life

Når programmet er helt afsluttet og behandlingen er fuldendt, forstået på den måde at barnet er rask og normalt, laves en lille ceremoni med medaljeoverrækkelse, som bevis på den flotte indsats, kaldet Graduation to life. Det betyder at barnet kan gå i normal børnehave eller skole og på sigt leve et selvstændigt liv uafhængig af andre menneskers hjælp. Dette sker i dag for over halvdelen af børnene. Ikke for børn med svære fysiske handicap, men for børn med ADHD, lettere autisme og skolevanskeligheder.
Der kan også udarbejdes også en neurologisk udtalelse, der kortlægger programmets forløb og beskriver barnets nuværende tilstand. Den har til formål at  hjælpe barnet og familie videre i livet. Det kan også være i forhold til børnehave, skole, uddannelse, læger eller andet. Læs et eksempel her.

Program

13.00 - 13.15   Velkomst.
13.15 - 14.00   Gennemgang af svarskema og evaluering af det sidste halve års indsats.
14.00 - 15.00   Udarbejdelse af ny neurologisk udviklingsprofil.

15.00 - 15.30   Pause og gåtur mens det nye program udarbejdes.

15.30 - 16.30   Gennemgang og instruering af nyt program inkl. demonstrationer.
16.30 - 17.00   Afslutning og evt. køb af kosttilskud og træningsmaterialer.

Konceptet

Tid: 4 timer.
Sted: Espergæde.
Deltagere: Far, mor og barn. Enlige opfordres til at tage en anden tæt knyttet voksen med.
Forløb: 6 måneder.
Pris: Kan variere i forhold til barnets udfordringer. Ring og spørg på tlf. 70 20 60 27 (10-12).