Konsultation opstart

Konsultationen og et efterfølgende samarbejde i seks måneder giver viden til at forstå dit barns udviklingsmæssige udfordringer og anviser veje til behandling og normalisering.


AF NEUROPRAKTIKER LARZ THIELEMANN

Mit barn udvikler sig ikke som andre? Mit barn agerer anderledes end andre børn? Mit barn er ikke så hurtig i sin udvikling? Disse spørgsmål har du og tusindvis af andre forældre stillet sig selv i løbet af barnets opvækst.
I har som forældre og familie måske også været udsat for diverse test og undersøgelser, som øjensynligt har afsløret visse udviklingsmæssige bekymringer. Måske har barnet fået en diagnose eller en del formodninger om, hvad der er galt. Det kan for eksempel være ADHD, autisme, cerebral parese, epilepsi, hyperaktivitet, dyspraksi, sjældne syndrom-diagnoser, motorikproblemer, generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder eller noget helt andet. Måske har I bare selv lavet jeres observationer og stillet jeres egen diagnose.

Det kan være både betryggende og hensigtsmæssigt at få stillet en medicinsk diagnose, men alt for ofte opfølges diagnosen ikke af en behandlingsplan og løser derfor ikke barnets reelle problemer.

Faktisk kan diagnosen i nogle situationer virke som en falsk tryghed og medvirke til at stigmatisere og patientgøre barnet. Dertil kommer, at det kan være svært at slippe af med diagnosen efter et veludført behandlingsforløb, hvor barnet er blevet rask. Der er dog én meget god ting ved diagnosen: Den får mor til at google! Fordi hun leder efter en løsning og ender derfor ofte på denne webside.

En mere dækkende diagnose

Derfor tilbyder jeg en udredning, der ned til mindste detalje kan afsløre barnets funktionelle og mentale problemer sammenfattet i en Neurologisk Diagnoseprofil (NUP).
Det er en evaluering af syn, hørelse, forståelse, følesans, lugtesans, mobilitet, sprog, finmotorik og sociale evner. Udredningen hviler først og fremmest på jeres udsagn som forældre, det jeg ser hos barnet, min teoretiske og ikke mindst praktiske erfaring efter at have set rigtig mange børn med sammenfaldende problemer.
Det er en nyskabende og empirisk måde at evaluere på, fordi denne form for udredning samtidig afslører, hvor i hjernen udfordringerne er. Med den viden kan jeg lave et behandlingsprogram, der effektivt sætter ind mod de reelle årsager. Altså det modsatte af symptombehandling.

Vi skal ikke træne for at stimulere vores samvittighed. Vi skal gøre det, fordi vi ønsker at se vores børn blomstre og udvikle sig.

Når dagen er slut – efter kursus, udredning og udarbejdelse af et program, etableres et målrettet og tidsbestemt samarbejde, baseret på en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Jeres aktive rapportering og deltagelse er helt afgørende for succes.

Hjernen gror ved brug

Det er alment videnskabeligt accepteret at hjernen er "plastisk", hvilket betyder at den ved fejl og mangler er i stand til at reparere sig selv, kaldet "neuroplasticitet". Dette sker i alle hjerner uafbrudt. Opgaven for den neurologiske træning og stimulering, er derfor at videreføre denne selvreparerende proces til det optimale niveau.
Hjernen fungerer i al sin enkelthed på en sådan måde, at jo mere man stimulerer og fodrer den, desto mere information vil den være i stand til at modtage og bearbejde. Hjernen gror ved brug.

Hvad skal vi tale om?

Denne behandlingsform adskiller sig fra stort set alt andet, ved at behandle årsager fremfor symptomer og ved at lade jer forældre varetage den primære træning og stimulering. Jeg kan som sådan ikke hjælpe jeres barn, men jeg kan hjælpe jer forældre med de rette værktøjer og den fornødne viden. Dette er den egentlige hemmelighed bag konceptets succes og effektivitet.
Som forældre, er vi fra naturens side, allerede udstyret med det allermest nødvendige værktøj: Vi er dem, der elsker vores børn allermest! Vi vil gøre alt for dem og vi er ikke bundet af traditionel tænkning, kaffepauser eller overenskomster – for os handler det om resultater. Vi vil se vores børn udvikle sig, opnå fremskridt, blive normale og raske.
Intet sted i de offentlige sundhedssystem bliver forældrene betragtet som selve løsningen på barnets problemer, snarere tværtimod. Men forældrene og især mor er løsningen. Det kræver dog at mor og far er enige og villige til at samarbejde om opgaven. Ikke at I nødvendigvis skal deles om programmet. I langt de fleste tilfælde er det mor, der laver det og far bakker op og tjener penge til de daglige udgifter. Læs artiklen: Når far træder på bremsen.

Jeg mener, at vi forældre med de rette værktøjer og viden er selve løsningen på barnets adfærdsmæssige udfordringer.

En vigtig forklaring på mange børns særlige behov er kosten, fordi de ikke får det bedst mulige fysiologiske udgangspunkt for at blive sunde og raske. Derfor skal vi tale om ernæring, kostomlægning og kosttilskud.
Jeg vil også prøve at forklare jer, at et barn med neurologiske udfordringer i en periode har brug for at være mere hjemme i trygge rammer, hvor familien kan træne og bygge barnets potentiale op. I modsætning til en institution eller specialskole med kaos, larm og uhensigtsmæssig påvirkning.
Vi skal også tale om motivation, familiesammenhold, øvelser, teknikker og hvordan vi stimulerer barnets psykiske og sociale færdigheder. Noget som alt sammen munder ud i en individuel plan og et program for jeres barn.
Det er vigtigt at forstå, at der ikke findes noget standardprogram. Alle programmer vælges og progredieres ud fra barnets aktuelle patologi. Barnets fysiologiske, fysiske, intellektuelle og sociale tilstand er afgørende for de tiltag der iværksættes.

Hvem foretager konsultationen?

Jeg fungerer i dag som terapeut og familievejleder med titlen neuropraktiker og videregiver min erfaring på baggrund af at have set og hjulpet mange hundrede børn med hvert sin helt specielle neurologiske og fysiologiske udfordring.
Dertil kommer, at jeg via 10 års studier og internationale kurser har opnået en sjælden viden om hjernens funktioner og potentiale.
Konsultationen er opstarten på et seks måneders samarbejde, hvor jeg fungerer som rådgiver og coach, der følger og hjælper jer på sidelinjen omkring det daglige program. Det kan også være i forhold til kommunale og medicinske spørgsmål, hvor min store erfaring kan gøre en forskel.

Samarbejde med læger

I 2011 indledte jeg et samarbejde med Dr. Coralee Thompson. Efter flere år som praktiserende læge, fik hun ansættelse på The Institute for the Achievement of Human Potential (IAHP), hvor hun i mange år var ledende børnelæge.
Det var på IAHP jeg i 1999 første gang mødte Coralee, da vi besøgte instituttet for at finde hjælp til vores egen datter. Vi mødtes sidenhen mange gange og har gennem årene udviklet et varmt kollegialt venskab.
Coralee Thompson har modtaget flere priser for sit arbejde med at hjælpe børn med særlige behov og i de seneste år har hun samarbejdet med den verdensberømte læge og idrætscoach Philip Maffetone. Jeg blev derfor meget glad og taknemmelig, da denne mail tikkede ind:
Dear Larz. I'm so glad you're helping so many children. I would be willing to help you with difficult cases. Let me know if you want me to work with you.

Muligheder for støtte

Det er vigtigt at kende sine rettigheder, derfor skal vi snakke om hvilke muligheder I har for at få den rette støtte fra kommunen. Serviceloven har fået en lov §32, der giver forældre mulighed for at vælge pasning og træning i hjemmet, men der er også mange andre muligheder.  Bemærk venligst, at hvis barnet er mellem 0-18 år har man en garanti for at få påbegyndt udredning inden for to måneder. Kan de offentlige instanser ikke opfylde dette, giver det patient/familie ret til at vælge en privat aktør.
Du ved sikkert allerede, at den offetlige sagsbehandling er uhyre langsom. Derfor kan det være en god idé at starte op på programmet og så søge om støtte sideløbende. Faktisk har jeg et enkelt tilfælde, hvor barnet blev rask inden sagsbehandlingen var færdig.

Program

13.00 - 14.00   Velkomst og gennemgang af svarskema.
14.00 - 14.30   Barnet evalueres, viser øvelser og demonstrationer.
14.30 - 15.30   Udarbejdelse af en neurologisk udviklingsprofil.
15.30 - 16.00   Pause og gåtur mens programmet udarbejdes.
16.00 - 16.30   Gennemgang og instruering af nyt program.
16.30 - 17.00   Afslutning, køb af kosttilskud og træningsmaterialer.

Konceptet

Tid: Ca. 4 timer.
Sted: Espergærde.
Deltagere: Far, mor og barn. Enlige opfordres til at tage en anden tæt knyttet voksen med.
Forløb: Udover konsultationen, neurologisk evaluering, kursusmateriale og program indeholder samarbejdet også en Midtvejsevaluering (ME) efter 3 måneder, fri support og vejledning for de næste 6 måneder. Herefter fornyes samarbejdet indtil behandlingen er fuldendt.

Det er min agt at vække interesse for neurologisk udvikling, så de tusindvis af børn, der er understimuleret og fejlbehandlet, bliver hjulpet til en lysere fremtid, i stedet for livslang institutionel opbevaring og medicinsk behandling.

Hjernetips.dk startede som et netværk af forældre, der ville det anderledes. Vi ville tage mere ansvar for vores børn. Vi turde gå imod strømmen og stille kritiske spørgsmål om medicin, ernæring, kostråd og tilbageholdt viden om behandling af børn med neurologiske problemer.

Jeg er i al beskedenhed glad og stolt for at have stået i spidsen for denne udvikling.

- See more at: https://hjernetips.dk/om-larz-thielemann#sthash.SDo9hH1g.dpuf

Litteratur: Det forventes at alle voksne deltagere har læst bogen Sådan hjælper du dit barn med særlig behov inden konsultationen.
Pris: Kan variere i forhold til barnets udfordringer. Mere info på tlf. 70 20 60 27. Spørg evt. om enlig-mor rabat.

 

Der arrangeres ikke et indledende møde. Ved at læse dette websted og læse førnævnte bog vil du være i stand til at tage stilling til om programmet er noget for jer. Men du er naturligvis velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og afklaring via telefon eller sende en mail.

 

Dette tiltag er ikke et forsøg på at afholde forældre fra at søge nødvendig lægebehandling eller søge hjælp hos andre behandlere.

 

 

 

 

Spørg Hjernetips.dk

Send os gerne en e-mail

eller ring på 70 20 60 27 (9-12)

 

dashed

Larz_hjrnetips.jpg

Neuropraktiker Larz Thielemann.

 

dashed

Procedure for opstart

Læs på denne webside og find relevante artikler:

Børns historier

Læs bogen om hjemmetræning:

Sådan hjælper du dit barn med særlige behov

Book en opstartskonsultation:

Telefon 70 20 60 27 (9-12)

 

dashed

Sagt efter konsultationen

 • Larz Thielemann er en af vore ægte pionerer inden for dette felt.
 • Samtlige læger, psykologer og såkaldte fagfolk skulle på dette kursus.
 • Min mand troede ikke rigtig på det, men det gør han nu.
 • Dejligt med små anekdoter fra rigtige levende børn. Og især dine egne erfaringer med Sofie. Det var ægte og stærkt. WOW.
 • Det var måske den bedste dag i mit liv. I hvert fald den vigtigste.
 • Hold da op, hvor er jeg dejlig træt i hovedet. Tak for alt det du gør.
 • Kæmpe kontrast til de konsultationer vi ellers har været igennem. Det var jo til tider sjovt :)
 • Vi fik bekræftiget, at Laura har det store potentiale vi selv fornemmede.
 • De spanske pølser var gode, men det var konsultationen nu også. Vi er klar.
 • Fair pris, når jeg tænker på ABR-konsulenten, der skulle have 20.000 for ingenting.
 • Vi er kommet godt igang, hårdt men det virker. Tak for dine gode råd hen ad vejen. Vi er så glade :)
 • Spot on. Det var lige det her, vi har ledt efter.
 • Hold op, hvor har vi spildt tid og kræfter med det offenlige snik-snak.
 • Tak for sidst. En rigtig god dag for os alle i Nordsjælland. Vi har virkelig fået blod på tanden, og et større overblik ang. hjemmetræningen efter besøget hos dig.
 • Jeg er uendeligt stolt over at kende dig. Du sætter i den grad handling bag "at gøre en forskel i menneskers liv".
 • Du er intet mindre, end genial, og så er du et stort menneske med en stor viden og yderst veludviklet empati!
 • Efter en time sad Jonathan på dit skød – aldrig set før! Vi var vist bare i godt selskab.
 • Godt at vi fandt det her. ABA-træningen gjorde ham kun værre, med alle deres chips-belønninger og tvungen socialisering.
 • Tak for sidst. Tiden flyver afsted. Nu spiser han al sin mad og sover som en sten. Vidunderligt. Tak :)
 • Må sige, at din måde at gå uden om de traditionelle diagnoser var befriende.
 • Tager hatten af for den måde du taklede William på. Vores lille sky dreng sad jo på dit skød i flere timer. Tak for alt.
 • Tak for i går. Det var en god og spændende dag. Vi er allerede igang med nogen af øvelserne. Jesse er glad og motiveret her til morgen, så vi har fået en god start :)
 • Vi er glade for at du turde konfrontere vores forældrerolle. Ja, vi er sku' for bløde og eftergivende. Nico har levet et alt for lystbetonet liv, som du kalder det. Det var virkelig et wake up call. Tak.
 • Tak for en dejlig dag med grin, historier, viden og kærlige spark bagi.
 • Efter fire uger er Frederikke langt mere interesseret i resten af familien, hun kan lege med sin lillebror og giver knus til alle. Humøret er bedre og hun klør på med træningen hver eneste dag sammen med mor. Ja, selv skolen roser os. Vi er dybt taknemmelige for din hjælp og vi glæder os til næste møde.

 

dashed

 gylfes.jpg

Konsultationerne foregår her: Gylfesvej 19A, Espergærde.

 

dashed

 bog_taske.jpg

Læs bogen Sådan hjælper du dit barn med særlige behov.
Det vil være god forberedelse til konsultationen.
Klik på billedet.

 

dashed