Konsultation opstart

Konsultationen og et efterfølgende samarbejde i seks måneder giver viden til at forstå dit barns udfordringer og anviser veje til behandling og normalisering. Du får helt konkrete øvelser og programmer, således du helt præcis ved, hvad du skal gøre for at hjælpe dit barn.


AF LARZ THIELEMANN

Mit barn udvikler sig ikke som andre? Mit barn agerer anderledes end andre børn? Mit barn er ikke så hurtig i sin udvikling? Disse spørgsmål har du og tusindvis af andre forældre stillet sig selv i løbet af barnets opvækst.

I har som forældre og familie måske også været udsat for diverse test og undersøgelser, som øjensynligt har afsløret visse udviklingsmæssige bekymringer. Måske har barnet fået en diagnose eller en del formodninger om, hvad der er galt. Det kan for eksempel være autisme, spasticitet, hyperaktivitet, dyspraksi, generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder, motorikproblemer, eller noget helt andet. Måske har I bare selv lavet jeres observationer og stillet jeres egen diagnose.

Det kan være både betryggende og hensigtsmæssigt at få stillet en medicinsk diagnose, men alt for ofte opfølges den ikke af en behandlingsplan og løser derfor ikke barnets reelle problemer.

Faktisk kan diagnosen i nogle situationer virke som en falsk tryghed og medvirke til at stigmatisere og patientgøre barnet. Der er dog én meget god ting ved diagnosen: Den får mor til at google! Fordi hun leder efter en løsning og ender derfor ofte på denne webside.

En funktionel diagnose

Derfor tilbyder jeg en udredning, der ned til mindste detalje afslører barnets funktionelle og mentale problemer sammenfattet i en neurologisk udviklingsprofil.
Det er en anderledes måde at evaluere barnet på end man gør i det etablerede system. Fordi vi laver ikke bare én diagnose, vi laver otte og vurderer hele barnet i et holistisk perspektiv: Hvordan er tilstanden for syn, hørelse/forståelse, følesans, lugt og smag samt mobilitet, sprog, finmotorik og socialt. Udredningen hviler først og fremmest på jeres udsagn som forældre, det jeg ser hos barnet, min teoretiske og ikke mindst praktiske erfaring efter at have set tusinder af børn med sammenfaldende problemer. Det er en nyskabende og empirisk måde at evaluere barnet på, fordi denne form for udredning samtidig afslører, hvor i hjernen udfordringerne udspringer. Med den viden kan jeg lave et behandlingsprogram, der effektivt sætter ind mod de reelle årsager. Altså det modsatte af symptombehandling.

Et mål uden en plan er bare en drøm – og drømme bliver sjældent til noget.
[B.S. Christiansen]

Når dagen er slut – efter kursus, udredning, test og interview, gennemgår vi daagen efter det fremsendte program og der etableres et målrettet og tidsbestemt samarbejde, baseret på en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats, hvor forældrenes aktive rapportering og deltagelse er helt afgørende for succes. Typisk i 6 måneder.

Hjernen er ikke statisk – den er plastisk

Det er alment videnskabeligt accepteret at hjernen er "plastisk", hvilket betyder, at den ved fejl og mangler er i stand til at reparere sig selv, kaldet "neuroplasticitet". Dette sker i alle hjerner uafbrudt, men alt for ofte er det ikke nok, fordi hjernen hos børn med særlige behov ikke kan nøjes med den udvikling, der sker helt naturligt. Derfor er opgaven for den neurologiske træning og stimulering (NTS), er at videreføre og hjælpe denne selvreparerende proces til det optimale niveau.
Hjernen fungerer i al sin enkelthed på en sådan måde, at jo mere man stimulerer og fodrer den, desto mere information vil den være i stand til at modtage og bearbejde. Hjernen gror ved brug.

Hvad skal vi tale om?

Denne behandlingsform adskiller sig fra stort set alt andet, ved at behandle årsager fremfor symptomer og ved at lade jer forældre varetage den primære træning og stimulering. Jeg hjælper dermed jeres barn ved at hjælpe jer forældre med de rette værktøjer og den fornødne viden. Dette er den egentlige hemmelighed bag konceptets succes og effektivitet.
Som forældre, er vi fra naturens side, allerede udstyret med det allermest nødvendige værktøjer: Vi er dem, der elsker vores børn allermest! Vi vil gøre alt for dem og vi er ikke bundet af traditionel tænkning, kaffepauser eller overenskomster – for os handler det om resultater. Vi vil se vores børn udvikle sig, opnå fremskridt, blive normale og raske.
Traditionelt bliver forældrene ikke betragtet som en løsning på barnets problemer, men forældrene og især mor er ofte den bedste løsning. Det kræver dog at mor og far er enige og villige til at samarbejde om opgaven. Ikke at I nødvendigvis skal deles om programmet. I langt de fleste tilfælde er det mor, der laver det og far bakker op og tjener penge til de daglige udgifter. Læs artiklen: Når far træder på bremsen.

Jeg mener, at vi forældre med de rette værktøjer og den eksakte viden er selve løsningen på barnets udfordringer.

En vigtig forklaring på mange børns særlige behov er kosten, fordi de ikke får det bedst mulige fysiologiske udgangspunkt for at blive sunde og raske. Derfor skal vi tale om ernæring, kostomlægning og kosttilskud.
Jeg vil også prøve at forklare jer, at et barn med neurologiske udfordringer i en periode har brug for at være mere hjemme i trygge rammer, hvor familien kan træne og bygge barnets potentiale op. I modsætning til en institution eller specialskole med kaos, larm og uhensigtsmæssig påvirkning. I langt de fleste tilfælde, laver man en aftale med børenhave eller skole, så barnet kan hentes ved 12-13 tiden.
Vi skal også tale om motivation, familiesammenhold, øvelser, teknikker og hvordan vi stimulerer barnets psykiske og sociale færdigheder. Noget som alt sammen munder ud i en individuel plan og et program for jeres barn.
Det er vigtigt at forstå, at NTS ikke er en metode. Der findes ikke noget standardprogram, fordi alle programmer vælges og progredieres ud fra barnets aktuelle patologi. Den fysiologiske, fysiske, kognitive og sociale tilstand er afgørende for de tiltag der iværksættes.

Hvem foretager konsultationen?

Jeg fungerer i dag som terapeut og familievejleder med titlen neuropraktiker og videregiver min erfaring på baggrund af at have set og hjulpet mange tusinde børn med hvert sin helt specielle neurologiske og fysiologiske udfordring.
Dertil kommer, at jeg via 10 års studier og internationale kurser, har opnået en sjælden viden om hjernens funktioner og potentiale.
Konsultationen er opstarten på et seks måneders samarbejde, hvor jeg fungerer som rådgiver og coach, der følger og hjælper jer på sidelinjen omkring det daglige program. Det kan også være i forhold til kommunale og medicinske spørgsmål, hvor min store erfaring kan gøre en forskel.

Samarbejde med læger

I 2011 indledte jeg et samarbejde med Dr. Coralee Thompson. Efter flere år som praktiserende læge i  USA, fik hun ansættelse på The Institute for the Achievement of Human Potential, hvor hun i mange år var ledende børnelæge. Instituttet er førende indenfor forskning af den menneskelige hjerne og verdenskendt som Doman-instituttet. Opkaldt efter grundlægger Glenn Doman.
Det var her jeg i 1999 første gang mødte Coralee, da vi besøgte instituttet for at finde hjælp til vores egen datter. Vi mødtes sidenhen mange gange og har gennem årene udviklet et varmt kollegialt venskab.
Coralee Thompson har modtaget flere priser for sit arbejde med at hjælpe børn med særlige behov og i de seneste år har hun samarbejdet med den verdensberømte læge og idrætscoach Philip Maffetone. Jeg blev derfor meget glad og dybt beæret, da denne mail tikkede ind:
Dear Larz. I'm so glad you're helping so many children. I would be willing to help you with difficult cases. Let me know if you want me to work with you.

Muligheder for støtte

Det er vigtigt at kende sine rettigheder, derfor skal vi snakke om hvilke muligheder I har for at få den rette støtte fra kommunen. Serviceloven har fået en lov §32, der giver forældre mulighed for at vælge pasning og træning i hjemmet, men der er også mange andre muligheder.  Bemærk venligst, at hvis barnet er mellem 0-18 år har man en garanti for at få påbegyndt udredning inden for to måneder. Kan de offentlige instanser ikke opfylde dette, giver det patient/familie ret til at vælge en privat aktør.
Du ved sikkert allerede, at den offetlige sagsbehandling er uhyre langsom. Derfor kan det være en god idé at starte op på programmet og så søge om støtte sideløbende. Faktisk har jeg oplevet, at barnet blev rask inden sagsbehandlingen var færdig. Al støtte gives med tilbagevirkende kraft fra den den første opstarts konsultation.

Agenda

Første dag som fysisk møde

Velkomst og gennemgang af svarskema.
Gennemgang af mappe med teoretiske instruktioner.
Barnet evalueres, viser øvelser og demonstrationer.
Afslutning, køb af kosttilskud og træningsmaterialer.


Næste dag som telefonmøde
Gennemgang af en funktionel diagnose er tilsendt.
Gennemgang og instruering af nyt program er tilsendt.

Konceptet

Tid: Ca. ialt 3 timer.
Sted: Espergærde og hjemme.
Deltagere: Far, mor og barn. Enlige opfordres til at tage en anden tæt knyttet voksen med.
Forløb: Udover konsultationen, neurologisk evaluering, kursusmateriale og program indeholder samarbejdet også en Midtvejsevaluering (ME) efter 2 måneder, fri support og vejledning for de næste 6 måneder. Herefter fornyes samarbejdet indtil behandlingen er fuldendt. Er barnet rask og normal efter de 6 måneder afholdes et afsluttende møde med præmiecermoni uden beregning.

Det er min agt at vække interesse for neurologisk udvikling, så de tusindvis af børn, der er understimuleret og fejlbehandlet, bliver hjulpet til en lysere fremtid, i stedet for livslang institutionel opbevaring og medicinsk behandling.

Hjernetips.dk startede som et netværk af forældre, der ville det anderledes. Vi ville tage mere ansvar for vores børn. Vi turde gå imod strømmen og stille kritiske spørgsmål om medicin, ernæring, kostråd og tilbageholdt viden om behandling af børn med neurologiske problemer.

Jeg er i al beskedenhed glad og stolt for at have stået i spidsen for denne udvikling.

- See more at: https://hjernetips.dk/om-larz-thielemann#sthash.SDo9hH1g.dpuf

Litteratur: Det forventes at alle voksne deltagere har læst bogen Sådan hjælper du dit barn med særlig behov inden konsultationen.
Pris: Kan variere i forhold til barnets udfordringer. Mere info på tlf. 70 20 60 27.

Det videre forløb

1. Efter 2 måneder fremsendes spørgeskema med Midtvejsevaluering. Denne evaluering vil ske via mail, video og telefon. Altså ikke et fysisk møde.
2. Efter 5 måneder tager vi en snak i telefonen om, hvorvidt samarbejdet skal fornyes. Vi evaluerer og konstaterer, hvor langt I er kommet.
3. Er barnet rask og færdig på programmet, inviterer jeg et afsluttende møde uden beregning.
4. Ønsker I at forlænge samarbejdet med nye 6 måneder inviteres I til en ny konsultation med beregning.
5. Ønsker I at stoppe eller selv træne videre med det gamle program uden min hjælp, afslutter vi efter de 6 måneder med en god snak i telefonen.

Information

Der arrangeres ikke et indledende møde. Ved at læse dette websted og læse ovennævnte bog vil I kunne tage en beslutning på et oplyst grundlag. I er naturligvis velkommen til at kontakte mig for spørgsmål og afklaring via telefon eller sende en mail.

 

Spørg Hjernetips.dk

Ring på 70 20 60 27 (10-12 og 17-18).

Eller send os en e-mail, hvis du har spørgsmål.

dashed

Resultater.jpg

dashed


Sådan foregår en konsultation.

dashed

Procedure for opstart

dashed

Sagt efter konsultationen

 • Så fik vi endelig den viden og de værktøjer, vi så længe havde ledt efter. Tak.
 • Samtlige læger, psykologer og såkaldte fagfolk skulle på dette kursus.
 • Vi blev mødt, forstået og belært.
 • Min mand troede ikke rigtig på det. Nu gør han.
 • Nu har vi gået hos en synsklinik og brugt en formue. Så starter vi dette her og det virker med det samme. Dejligt.
 • Kæmpe kontrast til de konsultationer vi ellers har været igennem. Det var jo til tider sjovt.
 • Vi fik bekræftiget, at Laura har det store potentiale vi selv fornemmede.
 • Fair pris, når jeg tænker behandlinger på samsynsklinikken, som ikke virkede.
 • Vi er kommet godt igang, hårdt men det virker.
 • Hold op, hvor har vi spildt tid og kræfter med det offenlige snik-snak.
 • Tak for sidst. En rigtig god dag for os alle. Vi har virkelig fået blod på tanden.
 • Jeg er uendeligt stolt over at kende dig. Du sætter i den grad handling bag dine ord.
 • Efter en time sad Jonathan på dit skød – aldrig set før! Vi var vist bare i godt selskab.
 • Tak for sidst. Tiden flyver afsted. Nu spiser Oskar al sin mad og sover som en sten. Vidunderligt.
 • Må sige, at din måde om at gå uden om de traditionelle diagnoser var befriende.
 • Tager hatten af for den måde du taklede William. Vores lille sky dreng sad på dit skød i flere timer.
 • Tak for i går. Det var en god og spændende dag. Vi er allerede igang med nogen af øvelserne.
 • Vi er glade for at du turde konfrontere vores forældrerolle. Ja, vi er for bløde og eftergivende. Nico har levet et alt for lystbetonet liv. Det var virkelig et wake up call. Tak.
 • Tak for en dejlig dag med grin, historier, viden og kærlige spark bagi.
 • Efter fire uger er Frederikke langt mere interesseret i resten af familien, hun kan lege med sin lillebror og giver knus til alle.

dashed

Pool.jpg
I aktivitetsrummet er der blandt andet pool.

dashed

Trappe_golf.jpg
Der er også træningsudstyr og minigolf.

dashed

Spabad.jpg
Spa og boblebad på terrassen.

dashed

NTS_video.jpg
Se eksempler på øvelser og programmer. Klik.

dashed

Familien_Tuxen_web.jpg

Dagens højdepunkt: Udarbejdelse af den funktionelle diagnose og frikadellespisning.

dashed