Psykiske lidelser

Psykiske sygdomme er kendetegnet ved særlige symptomer, som påvirker vores helbredstilstand. Jeg vil i denne artikel fokusere på årsagerne og ikke symptomerne, fordi jeg arbejder ud fra en neurologisk vinkel og ikke en psykiatrisk eller psykologisk.

Vi kender alle sammen udtrykket »ondt i sjælen«. Vi ved ikke rigtig, hvad det er og vi vil helst ikke have noget med det at gøre. Det er for vanskeligt at forholde sig til, det gør os utrygge, så derfor bruger vi ofte dette udtryk. I gamle dage sagde man om disse mennesker, at de havde »dårlige nerver« og trak lidt på smilebåndet, fordi de vist bare var lidt tossede og ikke gade bestille noget.
Psyke er det græske ord for sjæl og stammer fra en tid, hvor religion og overtro forklarede mange af menneskets lidelser. Psyken er den populistiske betegnelse for alt det, som har noget at gøre med vore følelser, tanker, idéer, visioner og åndelighed. Symptomer indenfor de disse psykiske lidelser kan være meget forskellige, men påvirker altid helbredstilstand, livskvalitet og social funktionsevne.

Med psykiatriens dominerende indtog i sygdomsdiagnosticeringen, er et stort antal af menneskers adfærd og urgamle udfordringer blevet til psykiske lidelser. Og efter min mening har det taget overhånd.

Noget der præcist beskrives i »Diagnostisk og statistisk manual over psykiske sygdomme«, en på mange måder mystisk og pseudovidenskabelig bog på 943 sider indeholdende 374 psykiske diagnoser. Det er diagnoser af alvorlige lidelser og forstyrrelser, men også helt almindelige tilstande, som ulykkelig kærlighed, højdeskræk eller ensomhed. Med denne bog i hånden kan psykiatere, psykoterapeuter og psykologer med medicin behandle stort set al menneskelig adfærd.
Ved at definere psyken, som et abstrakt og ukonkret fænomen bliver behandling derfor besværliggjort og usikker. Det man kalder spredhaglmetoden med en række bivirkninger til følge. Hvis en kirurg skulle operere en brækket arm og blot fik at vide "at noget var brækket", hvordan ville det så gå?
Det forklarer samtidig, hvorfor succesraten for behandling af psykiske lidelser er så lav. Jeg har ved flere lejligheder prøvet at finde ud af, hvor mange patienter indskrevet på et psykiatrisk hospital, bosted eller anden institution, der rent faktisk bliver raske efter den medicinske behandling. Svaret er det samme hver gang: Når patienterne udskrives, sker det med en formodning om, at de er raske, men man ved det rent faktisk ikke. I journalen står der bare »behandling afsluttet«.
Ifølge Ugeskrift for Læger begår cirka 650 mennesker hvert år selvmord. Heraf vurderer professor i psykiatri Merete Nordentoft, at 9 ud af 10 har en psykiatrisk diagnose og får derfor antidepressiv medicin. De såkaldte lykkepiller, som i stor udstrækning også gives til børn. Antallet af børn på antidepressiv medicin er på få år steget markant. I alt blev der sidste år (2012) udskrevet recepter til knap 6000 børn og unge mellem 10 og 19 år. Nye studier kæder også børns risiko for selvmordsadfærd sammen med antidepressiv medicin.

jokeEn anden vej

Det får mig til at redefinere eller konkretisere begrebet psyke. At psyken er selve hjernen eller et udtryk for hjernens samlede funktioner. Det er en helt afgørende konklusion at drage, hvis man ønsker at hjælpe mennesker med disse adfærdsbetingede lidelser.
I min verden hører psyken derfor til i det neurovidenskabelige område. Hvis man anderkender denne teori, betyder det, at vi nu kan rette behandlingen mod hjernen og finde de årsagsliggende neurologisk forklaringer på de psykiske lidelser. Og efter en neurologisk udredning kan vi finde årsagerne og igangsætte en behandling. Efter 20 års erfaring i dette felt kan jeg tilføje, at det altid handler om to ting: Manglende modning i hjernen, vitaminmangel og intolerance overfor bestemte fødevarer. Det er imidlertidig ikke nok at konstatere, at der mangler modning i hjernen, vi skal helt ind til benet og finde ud af, hvor i hjernen, der mangler denne modning. Dette kan lade sig gøre via en nyskabende diagnosticeringsprofil, hvor forældre og behandler i fælleskab laver en "sundhedsrapport" over hjernens aktuelle tilstand og derved stiller en diagnose baseret på funktionelle betragtninger.

Det er vigtigt at fremhæve nødvendigheden i, at forældrene og barnet/den unge deltager i undersøgelse og diagnosticering. I min optik vil det være en fatal fejl ikke at inddrage de sande eksperter i hele processen – nemlig mor og far. Jeg ved godt, at man ikke gør sådan i det psykiatriske system, men jeg mener, at det er en fejl ikke an se forældre og pårørende som en aktiv medspiller i hele denne proces.

Omvendt er det mig magtpålæggende at fortælle et menneske, at alt måske ikke er, som man kunne ønske sig, men det er okay at være anderledes, hvis jeg ikke kan påvise biologisk eller neurologisk svækkelse (manglende modning i hjernen). Vil jeg derfor i stedet opfordre personen til at tage mere vare på sin egen sundhed i forhold til kost og motion, som altid vil give et bedre fundament for trivsel og social funktionsevne.

Vi må aldrig falde i psykiatriens fælde og føle os forpligtet til at diagnosticere alle mulige og umulige problemstillinger, der mest af alt må betegnes som særheder eller dårlige vaner.

Vi må acceptere, at det perfekte menneske ikke findes. Indenfor en rimelig grad, er det okay at være ulykkelig, hidsig, temperamentsfuld, sørgende, rastløs, deprimeret, ulykkelig, stresset, fraværende, livstræt, sårbar, sentimental, melankolsk eller bare hamrende glad i låget.

Dermed ikke sagt at samtaler med en menneskekender eller en livsklog person ikke kan hjælpe. Det kan faktisk være en rigtig god idé i forbindelse med sorg, ulykke, stress eller andre lignende situationer.
Da jeg selv var plaget af stor sorg efter min datters død, gik jeg derfor hen til min præst. Hun var god at tale med, klog og jordnær. Vi dyrkede ikke smerten eller prøvede på at skubbe den væk ved at bearbejde, gruble og bekymre. Jeg har siden fundet ud af, at det er den mængde af tid, mange bruger på at bearbejde, gruble og bekymre os om negative tanker, som gør os dårlige. Sidenhen fandt jeg ud af, at det er en strategi, der bruges i den metakognitive terapi. En spændende og nyskabende retningen indenfor den traditionelle psykologi, der går modsat Freuds psykoanalyse.

Jeg talte også med en dygtig kostvejleder, som spurgte om jeg havde passet nok på mig selv? Om min krop og hjerne havde de byggeklodser, den havde brug for?

Det formodede jeg da, jeg levede sundt og spiste vitaminer. Alligevel fik jeg lavet en laboratorieanalyse, der målte om der var mangel på visse vitaminer og mineraler og om jeg havde intolerance overfor særlige fødevarer. Og den var hel gal. Jeg manglede blandt andet B-vitaminer, magnesium, zink og chrom. Derudover fik jeg også at vide, at jeg ikke kunne tåle mælk. Det sidste vidste jeg faktisk godt, for spiste jeg en flødeis fik jeg omgående kvalme og ondt i maven.

Jeg gik derfor i gang med en vitamin- og mineralkur. Brugte anledningen til at dyrke mere motion, noget jeg havde forsømt i årevis, fordi mit fokus havde været på min datter og hendes udfordringer. Det hjalp. Det fjernede ikke alle symptomer, men jeg kom ind i en positiv spiral og fik gradvist livsmodet tilbage.

Grunden til, at jeg gik til en diætist, var fordi jeg kort tid forinden i et øjebliks sindsforvirring havde forvildet mig op til lægen for at betro mine kvaler. Tyve minutter senere stod jeg med en dåse lykkepiller i hånden. Jeg følte mig fristet, men næste dag åbnede jeg skabet under håndvasken og kylede pillerne ned i skraldespanden. Hvad der ville være sket, hvis jeg ikke havde gjort det, tør jeg slet ikke tænke på.

Hvad er årsagen til psykiske lidelser?

Næsten alle børn og unge indenfor det man kalder autisme-spektret har disse såkaldte psykiske lidelser. De har uro, hyperaktivtet, frustrationer, angst, er impulsive, særligt sensitive og har svært ved at indgå i sociale relationer. Mange går en usikker fremtid i møde og mange bliver klienter i det psykiske system med livslang medicinering til følge. Andre kommer bevidst eller ubevidst til at bryde samfundets love og ender på livets skyggeside. Det kan ske for børn og unge, der ikke har gennemgået et neurologisk behandlingsprogram rettet med centrale dele af hjernen. For det interessante og opløftende ved disse børn er, at skærer vi helt ind til benet og laver en funktionel diagnose og finder ud af, hvad hjernen ikke kan, som den burde kunne i forhold til alder. Så viser det sig, at de har store problemer med helt basale funktioner som syn, hørelse, følesans og motorik. Altså helt reelle og for mig velkendte neurologiske udfordringer.

De mangler udvikling og modning i hjernen. Mange kan slet ikke krybe, kravle, hoppe på et ben, gribe en tennisbold eller slå en kolbøtte.

Det afslører manglende neurologisk modning i de underliggende og helt basale lag i hjernen. For eksempel i forhold til at acceptere og sortere støj, stress og visse lyde. Derfor nytter det ikke at isolere disse børn, bruge høreværn eller lave specialpædagogik, samtaleterapi eller psykologisk snik-snak. Det nytter heller ikke dæmpe hjernen med narkotikarelaterede stoffer, fordi børnenes udfordringer er neurologisk betinget og kræver derfor en neurologisk behandling. Ganske som en brækket ankel kræver en kirurgisk operation.

På Netdoktor.dk står der: "Ved sindssygdomme (psykoser) optræder der hallucinationer, det vil sige abnorme sanseindtryk på syns-, hørelses-, smags-, berørings-, følesansen samt, vrangforestillinger, det vil sige forestillinger, der ikke stemmer overens med virkeligheden eller desorientering, hvor den syge ikke kender tid eller sted og er usikker over for egne personlige forhold. Der foreligger således en markant realitetsforstyrrelse, og den syges adfærd er klart afvigende fra det normale."

Vi kan godt kalde det psykoser, men det er jo rene neurologiske og sensoriske udfordringer i "sansehjernen", som tager sit udgangspunkt i pons, midt- og lillehjerne. Noget som blandt andet kan behandles ved at lave laterale krydsbevægelser, som kryb, kravl og løb.

Rigtig ernæring er vigtig

Megen erfaring og dokumentation sætter i udpræget grad de såkaldte psykiske sygdomme i forbindelse med ingredienser i vore fødevarer. Det er især sukker, kemiske tilsætningsstoffer (e-numre), gluten fra hvedemel og kasein fra mælk, der forvolder problemer og kan lave fysiologisk og neurologisk skade.
Kasien i mælk og gluten i mel er proteiner, som er svært nedbrydelige for alle mennesker, men for mennesker med dårlig fysiologi og tarmflora er det stort set umuligt.

Ikke nedbrudt gluten og kasein er bioaktive peptider med en euroforiserende virkning, hvilket konkret ses ved hyperaktivitet og abnorm adfærd, når de får mælkeprodukter og hvedemel.

Dertil kommer, at mange mennesker udsættes eller udsætter sig selv for en skødesløs ernæring og lever af sukker, tomme kulhydrater, gluten- og mælkeprodukter. Altså en masse hvidt brød, mælk, pizza, pasta, slik, chokolade og sodavand. Blodsukkeret hos disse børn er konstant oppe i det røde felt til stor skade for hjernens funktioner. På sigt er resultatet mangel på helt vitale vitaminer og mineraler.
Kosten er derfor ikke bare vigtig – den er altafgørende og virker som et godt fundament til yderligere behandling med indtagelse af essentielle fedtsyrer, vitaminer og mineraler. Et fysisk program med hetero laterale bevægelser og krydstræning kan samtidig været med til at modne og organisere hjernen endnu mere.

Familien er svaret

Som forældre til disse børn, kan man godt føle sig magtesløse og fortvivlede. I har læst en masse velmenende artikler og søgt rådgivning i øst og vest. Alligevel synes barnet bare at blive værre og værre. I visse tilfælde bliver barnets opførsel så problematisk, at I begynder at tænke, hvad kan det psykiatriske system gøre? Hvad med medicin? Kan en psykolog hjælpe? En diagnose?

Der findes ingen trylleformular til at hjælpe og behandle disse børn, men det kan lade sig gøre, det er der masser af eksempler på. Det kræver imidlertid en særlig indsats af jer, mor og far, der midt i kampen føler jer som verdens dårligste forældre. I har kun oplevet fiasko og har ikke overskud eller ressourcer. Djævlen hvisker jer konstant i øret, at denne opgave magter I ikke.

– Giv nu slip, lad de professionelle tage over, lyt til eksperterne, I har ingen ressourcer og I skal bare koncentrere jer og at være gode forældre, lyder det fra mange sider.

Hvordan i alverden kan jeg så bede jer hårdtprøvede forældre om at yde en særlig indsats og tage ansvar, nu hvor alt håb synes ude?

Det kan jeg, fordi I er barnets kød og blod. Ingen andre i hele verden elsker jeres barn så højt som I gør. Og vidste I præcis, hvad I skulle gøre, så er I også parate til at gøre det, der skal til. Derfor har I brug for min hjælpe erfaring og ekspertise.

Mangel på ressourcer er ikke en permanent tilstand, der ikke kan forandres. Ressourcer og energi kan vokse i os mennesker og kan komme i uanede mængder på få minutter. Det handler i første omgang om at få de små første sejre. At se sit barn få det bedre, se sit barn udvikle sig i en mere positiv retning. Bare små bitte ting, kan få os forældre til at gå på vandet. Forældre og især mødre har så mange kræfter og styrke, at det kan virke helt skræmmende. Derfor handler det om at mobilisere denne styrke. Det er her jeg kan hjælpe jer.

Det sundhedsfaglige system kommer ikke med nogen virkefuld løsning. Ingen i det etablerede system ved, hvad man kan stille op med disse børn. Nogle børn vil man tilbyde nervemedicin og lykkepiller, der har til formål at neddæmpe hjernens aktiviteter og gøre dem til små zombier. Jeg vil en anden vej. Eliminere barnets psykiske lidelser, så det kan leve og fungere i den normale verden på lige fod med andre børn.

Behandling af børn med psykiske lidelser er altså muligt, men det er vigtigt at holde sig for øje, at målet for behandlingen skal være at eliminere de grundlæggende problemer i hjernen, og ikke blot afhjælpe de værste symptomer med terapi og medicin.

Er du og din familie udfordret med psykiske lidelser, så kontakt Hjernetips.dk og få hjælp. Du er også velkommen til at ringe direkte til mig på telefon 70 20 60 27 (10-12 og 17-19).

 

Skrevet af Larz Thielemann, februar 2015. Rev. juni 2019.

 

 

Spørg Hjernetips.dk

Ring på 70 20 60 27 (10-12 og 17-18).

Eller send os en e-mail, hvis du har spørgsmål.

dashed

Frederikke_og_Larz2.jpg

Her er Frederikke version 2.0 sammen med neuropraktiker Larz Thielemann. En glad og klog pige med mod på livet, men sådan har det ikke altid været. Store psykiske problemer, en asperger diagnose og ude af skole i et år.
Mor skrev i sin første mail til mig: “Da hun var dårligst, hverken spiste eller drak hun og kom slet ikke ud af sengen. Hun havde angst, depression og meget lavt selvværd.”
Nu har mor og datter lavet det neurologiske program i et halvt år og Frederikke har fået mod på livet. Elsker sin skole og har fået venner. Læs historien.

dashed

piller

Danmark har verdensrekorden i at give børn antidepressiv medicin. Ifølge en undersøgelse fik 11.774 ud af i alt 1,2 millioner danske børn og unge i 2012 udskrevet antidepressive lægemidler - fortrinsvis af deres egen læge.

dashed

perter

Børn burde slet ikke behandles med antidepressiv medicin, siger professor og læge Peter Gøetzche.

dashed

Psykiske diagnoser

 • Stress
 • Autisme
 • Depression
 • Tvangstanker
 • Angst og fobier
 • Hallucinationer
 • Maniodepressiv
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Skizofreni
 • Borderline
 • ADHD
 • OCD

dashed

Bogerne.jpg

Det hele starter her. Klik på billede.

dashed