Samsyn

Synet er uden sammenligning menneskets vigtigste kompetence og synsproblemer afføder altid udfordringer indenfor mange andre ting, som for eksempel motorik, undervisning og sociale kompetencer.

AF LARZ THIELEMANN

Jeg har set og undersøgt mange hundrede børn med mangeartede individuelle neurologiske problemer. Fælles for dem alle er imidlertid et nedsat samsyn (konvergens-insufficiens). Dette problem var for alle børn en væsentlig forklaring på mange af deres problemer. Lige fra den svært spastiske til den ordblinde dreng med ADHD.

Mest bemærkelsesværdigt var det imidlertid, at ikke én eneste havde fået diagnosen "nedsat samsyn" af deres øjenlæge ved tidligere undersøgelser.

Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på, de konvergerer. Når vi mennesker bruger vores øjne modtager hjernen samtidigt et billede fra hvert øje. Og er synet normalt smelter hjernen de to billeder sammen. Derfor er samsynet vores vigtigste kompetence når vi læser. Ordblinde er ofte børn eller mennesker med samsynsproblemer.

Ser i trekanter

Populært sagt, kan man sige, at børn med manglende samsyn "ser i firkanter", hvor børn med et normalt samsyn, "ser i trekanter". Lad os tage et veldækket bord som eksempel. Det firkantede syn vil se det meste på bordet lige godt eller lige skidt, afhængig af problemets størrelse. Det raske trekantede syn vil differentiere og fokusere mest på den genstand, som hjernen har tænkt sig at studere. Vælger barnet at se på kniven, vil den fremstå knivskarp – så at sige. De omkringliggende genstande vil blive sløret, som når man stiller skarpt med et linsekamera. Prøv selv.

Kig på en bog i reolen – stil skarpt på en bestemt bog – og de andre vil forsvinde og sløre sig mere og mere jo længere du kommer væk fra din udvalgte bog.

På den måde slipper hjernen for at bruge al sin energi på én gang, men vælger at bruge al sin styrke på det, som er vigtigt. Det er præcis det samme, som gør sig gældende for børn med manglende filter til at lukke ned for uvæsentlige lyde og larm. Et sådant barn vil tage alle lyde ind på én gang uden evne til at stille skapt på det man lige præcis ønsker at høre. Man kalder dem lydsensitive. Sådanne børn fungerer bestemt ikke godt i grupper med mange mennesker, men det gør børn med samsynsproblemer heller ikke. Derfor er børn med manglende samsyns også sensitive. Jeg kalder dem synssensitive. Børn med manglende modning i hjernen har ofte begge problemer og lever i et sandt sansehelvede.

Måske har du mødt mennesker, om hvem du ikke kan opnå øjenkontakt med. Det kan naturligvis skyldes generthed, men det er oftest mennesker med samsynsproblemer.

Har mit barn samsynsproblemer?

Her er en lille mini-test, så du selv kan konstantere om dit barn har samsynsproblemer. Det kan muligvis skyldes et dårligt samsyn, hvis barnet:

 • har svært ved at fokusere
 • synet er sløret
 • ser dobbelt
 • øjnene løber i vand
 • er meget sansende generelt
 • har svært ved at omstille synet fra en kort til en lang afstand
 • kan ikke gribe en bold eller har svært ved det
 • tiltrækkes eller fascineres af lys
 • har nemt ved at blive afledt
 • er dårlig til at koncentrere sig
 • har ofte hovedpine
 • er langsom til at læse
 • har svært ved at læse fordi ord og tekst flyder sammen
 • har tendens til at lukke det ene øje efter længere tids læsning
 • springer linjer over eller genlæser linjerne
 • læser med hovedet drejet til den ene side

En enkel måde at teste samsynet på er ved at føre en finger langsomt ind mod barnets næse fra en afstand på 45 cm. Har barnet ikke samsyn vil du tydeligt se hvorledes de to øjne ikke koorigerer. At de ikke bevæger sig synkront. Det er dette jeg kalder nærsamsyn eller læsesamsyn. Den anden form for samsyn er fjernesamsynet som også involverer dybdeopfattelsen. Her kan du teste ved at lade barnet gribe en fodbold for de små børn eller en tennisbold for de større børn. Kast bolden fra 3-4 meters afstand og iagtag om barnet følger bolde med øjnene, trækker sig tilbage eller blinker med øjnene, når bolden nærmer sig deres ansigt. Hvis barnet gør én eller flere af disse afvigelser, er der højst sandsynligt problemer med fjernsamsynet. I så fald bliver du bare ved med at kaste bolden, der er super god samsynstræning og vil modne hjernen og dermed samsynet. Læs mere om behandling i næste afsnit.

Kan man behandle samsyn?

Samsynet udvikles inden for de første to leveår i forbindelse med krybe- og kravlefasen. Børn der ikke har kravlet eller kun har kravlet ganske lidt har med stor sandsynlighed samsynsproblemer, fordi dette intet har med øjnene at gøre. Det er en ren neurologisk funktion, hvor øjnene blot er tjenere for hjernen.
Derfor skal man passe på med ikke at falde i symptombehandlingsfælden ved kun at træne øjnene specifikt eller symptombehandle med computerspil, 3D, blyant til næsen, Keeler kort, Brock snor med perler og så videre.

Ikke, at det ikke hjælper, for den slags metoder kan i visse tilfælde hjælpe raske større børn, sportsfolk med videre. Min målgruppe – de 10 procent af børn med neurologiske problemer og særlige behov – har imidlertid brug for en mere grundlæggende neurologisk træning, hvor opgaven udover det synsmæssige er at skabe neurologisk vækst og organisering. Vi har ikke tid og tålmodighed til at træne de enkelte funktioner. Først øjet, så hørelse, så følesansen og så videre.

Vi skal lave et holistisk program, der slår så mange fluer med et smæk, som muligt. Ved at behandle årsagen, skabe nye nervebaner, løser vi som regel også symptomerne.

Synstræning skal derfor ikke kun være et fitnessprogram for øjnene. Det handler i høj grad også om at udvikle manglende motoriske færdigheder og træne samspillet mellem krop og hjerne.

Det er helt normalt, at børn, der aldrig har haft samsyn, udvikler det efter 6-12 måneders intensiv kravletræning kombineret med læsetræning, boldkast og andre ting.

Optometristens svar er som regel altid briller, men det er ikke den optimale løsning, fordi briller er sidste udvej. Som min mentor Glenn Doman engang sagde: "Et hjælpemiddel er kun et godt hjælpemiddel, hvis det er i stand til at eliminere sig selv."

Er du og din familie udfordret i forhold til samsynsproblemer, så kontakt Hjernetips.dk og få hjælp.

 

Skrevet af neuropraktiker Larz Thielemann, januar 2010.

 

Spørg Hjernetips.dk

Ring på 70 20 60 27 (10-12 og 17-18).

Eller send os en e-mail, hvis du har spørgsmål.

dashed

Sofie_samsyn.jpg
Sofie med skelen og dårligt samsyn lige ved programmets start og så 2 år efter.

Kendetegn ved dårligt samsyn er udover øjenplacering også sløret blik eller blanke øjne.

 

dashed

Synstræning skal ikke være et fitnessprogram for øjnene. Det handler om at udvikle manglende neurologisk modning og træne samspillet mellem krop og hjerne.

dashed

Debat i Folkeskole bladet:

Neuropraktiker efterlyser større fokus på samsynet hos elever med særlige behov.

Læs her.

 

dashed