Vi mangler D-vitamin

D-vitamin øger optagelsen af calcium fra tarmsystemet og er nødvendigt for knoglernes og tændernes omsætning af calcium og fosfat. D-vitamin ser også ud til at spille en central rolle i at forhindre for høj aktivitet af immunsystemet. Den meget høje forekomst af type 1 diabetes i Skandinavien er kædet sammen med mangel på dagslys og D-vitamin, og nyere undersøgelser tyder på, at helt op til 80 procent af diabetestilfældene kan forebygges, hvis spædbørn får de anbefalede D-vitamin tilskud.

 

AF MARIANNE HONORE, NATUROPATH

 

Under normale omstændigheder, er der en større risiko for ubalancer forårsaget af mangel på D-vitamin, end ubalancer forårsaget af overdosering ved indtag af D-vitamin. Forgiftningssymptomer forårsaget af D-vitamin ses yderst sjældent. Det konkludere et 10-årigt studie fra Mayo Clinic i USA. Ud af en gruppe på 20.308 personer, havde 1.714 personer et 25-hydroxyvitamin D [25 (OH) D] niveau højere end 50 nanogram per milliliter (ng / ml). Blandt de 1.714 var der kun fire, hvor man fandt forhøjede serum calcium (en indikator for mulig toksicitet). Man konkluderede at selv de med høje niveauer af D-vitamin (over 50 ng / ml), var der ikke en øget risiko for hypercalcæmi. Hen over forsøgsperiode på 10 år, så man en stigning af personer med niveau over 50 nanogram per milliliter (ng / ml), hvilket kan skyldes den stigende fokus på D-vitamins effekt på vores helbred. Forskeren peger på at den svage stigning i dødeligheden blandt deltagerne forbundet med forhøjet 25 (OH) D niveau, nærmere bør tilskrives virkningen af den kroniske mangel, der gik forud for behandling med D-vitamin, snarere end det øgede D-vitamin niveau i sig selv.
På nuværende tidspunkt anses overdosering af D-vitamin som en sjælden medicinsk tilstand og skyldes typisk tilsigtet eller utilsigtet indtagelse af ekstremt høje doser af D-vitamin, konkludere forskerholdet bag dette studie.
Det daglige anbefalede dosis af D-vitamin er i Danmark sat til 7,5 microgram for mænd og kvinder op til 60 år, og til ældre, gravide og ammende bør indtaget være 10 microgram pr. døgn.

De danske anbefalinger er ifølge det amerikanske »Vitamin D Council« en så lille dosis, at den er uvirksom og vil ikke beskytte os mod de mange sygdomme, som mangel på D-vitamin kan bevirke.

Vitamin D Council er oprettet af læge John Cannell i USA og anbefaler 125 mikrogram dagligt, hvilket bakkes om af en stigende række studier.
Begrundelsen for en dosis på 125 mcg i stedet for de 7,5-10 mcg, er opstået på baggrund af analyse af studier; herunder blandt andet effekten af D-vitamin-niveauet hos befolkningsgrupper der udsættes for stærk sol året rundt. Samtidig har man udregnet den optimale mængde af D-vitamin, vi bør indtage i mcg per kilo legemsvægt.
Det mest naturlige er altså at lade sig eksponere for sol. Dette er måden vores forfædre har fået deres D-vitamin og kan lade sig gøre hvis man har dagligt udendørsarbejde som håndværker, livredder eller gartner. Dog opholder de fleste af os på vores breddegrader primært indendørs i vores daglige arbejde, og solens stråler er ikke lige kraftige året rundt.
Den hidtil bedste undersøgelse, jeg er bekendt med, undersøgte D-vitamin niveau hos forskellige befolkningsgrupper, viste at jægere-samlere, der lever omkring den afrikanske ækvator (hvor det menes at mennesket er udviklet) har et gennemsnitligt D-vitamin-niveau på 46 ng / ml. Til sammenligning har den nuværende amerikanske befolkning et gennemsnitlig niveau på 24 ng/ml.

Mangel på D-vitamin giver livsstilssygdomme

Ved forebyggelse af livsstilssygdomme sygdomme som diabetes og cancer, tyder det på at vi skal sørge for at have et konstant niveau af D-vitamin i kroppen på 75-100ng/ml.
D-vitamin Rådet i USA udtaler at ved dagligt at indtage 125 mcg D3-vitamin, vil man kunne få 97% af befolkningen op over 30 ng / ml, og se et flertal af befolkningen med en niveau på 40-50 ng / ml., og der vil ikke være nogen risiko for forgiftning.
D-vitamin Rådet mener også at man som med andre næringsstoffer, bør indtage D-vitamin i forhold til kropsvægt. Jo mere du vejer, des mere D-vitamin skal du indtage.
En voksen person af normal vægt skal ifølge udregningerne indtage 5.000 i.e. / 125mcg dagligt for at kunne opretholde et niveau på 40 ng / ml. Naturligvis spiller andre faktorer som basis niveau, ophold i sol og genetik. I udgangspunkt bør man gå efter 70-80 i.e./1,75-2mcg per kg legemsvægt.
 Jo, mindre sol man udsættes for og jo mindre D-vitaminrig kost man indtager (fed fisk som sild, makrel, og laks, kød, mælk og æg), des højere niveau af D-vitamin bør man indtage i form af kosttilskud (D3). Danskere menes i gennemsnit at indtage 4,3mcg D-vitamin dagligt og 90% af befolkningen menes at være i underskud1
Anbefalinger for indtag af D3-vitamin og optimalt niveau af D-vitamin (25-hydroxyvitamin D [25 (OH) D]) i blodet, variere blandt forskere, men som udgangspunkt kan følgende mål anvendes.
0-30 ng / ml = svær underskud
31-39 ng / ml = let underskud
40-80 ng / ml = optimal niveau
> 150-200 ng / ml = toksisk 
D-vitamin-niveau kan måles ved en simpel blodprøve hos en praktiserende læge.

Hvad bruger vi D-vitamin til i kroppen?

Ganske forenklet, anvendes D-vitamin i sikringen af et sundt immunforsvar, er involveret i
insulinproduktion, beskytter mod autoimmune sygdomme som Type 1 diabetes, har en indvirkning på vores generelle humør- og energiniveau, og har stor D-vitaminbetydning for regulering af calciumkoncentrationen i vores blod, hvilket igen har betydning for vores tænder- og knoglers sundhed.
Igennem de senere år har et stigende antal studier også dokumenteret D-vitamins betydning for forebyggelse af og effekt på udviklingen af visse kræfttyper.

Der findes mange studier der peger på D-vitamins betydning for vores immunforsvar, herunder beskyttende effekt mod flere cancerformer. I sidste måned (Maj 2015), offentliggjorde en gruppe forskere fra Beijing, forskningsresultater, der foreslår at D-vitamin nedsætter risikoen for udvikling af lungekræft. Studiet involverede i alt 288.778 mænd og kvinder og belyste primært D-vitamins betydning (niveau i serum i forbindelse med indtag af D-vitamin) på udviklingen af lungekræft. Højere D-vitaminstatus, bestemt ved kostindtag eller målt i serum, var forbundet med en 16% lavere risiko for lungekræft sammenlignet med lav status af D-vitamin. Når undersøgelser der evaluerede niveau af D-vitamin i serum blev analyseret separat, fandt man at risikoen for at udvikle lungekræft, blandt de deltagere hvis D-vitamin niveau var blandt de højeste 20%, var 17% lavere end for personer, hvis niveauer var blandt de laveste 20%. Ved indtag af D-vitamin via kosten, var risikoen 11% lavere blandt den øverste femtedel af deltagerne.
Man fandt også af D-vitamin har en inhiberende virkning på cancercelle-proliferation og udvikling af metastaser. Desuden så man en øget evne til at forebygge angiogenese (dannelse af nye blodkar) og migration af kræftceller, blandt de med de højeste indtag/indhold af D-vitamin2.

Nedsat immunforsvar

Udsættelse for sol, og dermed aktivering og udnyttelse af D-vitamin, hænger stærkt sammen med hvilke breddegrader vi befinder os på. Man ved i dag at mangel på sol giver mangel på D-vitamin og lever man i områder der kun har høj sol få måneder om året og med større skydække, har man tendens til mangel på D-vitamin og dermed en højere risiko for et nedsat immunforsvar der kan lede til udvikling af sygdom. En nyt studie har bekræftet en sammenhæng mellem udvikling af bugspytkirtel kræft og mangel på sol/D-vitamin.
Kræft i bugspytkirtlen, er en af de kræft typer der nu knyttes til et utilstrækkeligt niveau af D-vitamin. Ved en analyse af data fra 107 lande fandt man at risikoen for at udvikle kræft i bugspytkirtlen er seks gange større blandt beboere i lande med lav UVB bestråling sammenlignet med lande med høj indstråling, selv efter justering for andre risikofaktorer, herunder alkoholforbrug, overvægt og rygning. Mens andre faktorer altså også bidrager til øget risiko for udvikling af sygdom, fandt man en stærk sammenhæng mellem mangel på sol/D-vitamin og udvikling af bugspytkirtelkræft3.

D-vitamins virkning på kirurgiske procedurer

Seneste nyt i forskningen af D-vitamin, viser en tydelig sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og post-operative komplikationer. Ved analyse af 31 undersøgelser (16.000 operationer), viste det sig at der i de 26 var en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og efterfølgende udvikling af sygdom eller andre komplikationer. Én undersøgelse viste en 8% højere risiko for kræft efter nyretransplantation i forbindelse med hver enkelt nanogram per milliliter (ng / ml) reduktion af serum 25-hydroxyvitamin D [25 (OH) D]. En anden undersøgelse afdækkede risikoen for forsinket nyresvigt, der var otte gange højere hos dem med D-vitamin-mangel i forhold til patienter med højt niveau af D-vitamin. Hos lungetransplanterede patienter, var der hos de med D-vitamin mangel og som vedblev af være i underskud i op til et år efter transplantation, en fem gange højere risiko for at dø sammenlignet med modtagere, der ikke var i underskud af D-vitamin.Forskerne er ikke i tvivl om at optimale niveauer af D-vitamin har stor betydning for både heling og beskyttelse mod komplikationer i forbindelse med operation. D-vitamin kan øge patientsikkerheden og man bør sørge for at patienter med et planlagt operationsforløb, har optimale niveauer af D-vitamin inden operation.

 

1) Drincic AT, Armas LA, Van Diest EE, Heaney RP. Obesity (Silver Spring). 2012 Juli; 20 (7): 1444-8. doi: 10.1038 / oby.2011.404. Luxwolda MF, Kuipers RS, Kema IP, Dijck-Brouwer DA, Muskiet FA. Traditionally living populations in East Africa have a mean serum 25-hydroxyvitamin D concentration of 115 nmol/l. Br J Nutr. 2012 Nov 14;108(9):1557-61.

2) Maj 4, 2015 Cellular Physiology and Biochemistry, Liqun ZhangBeijing Military Region General Hospital of PLA.
3) April 30, 2015 in the Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Cedric F. Garland, DrPH, University of California San Diego. Data fra 2008 GLOBOCAN.

 

Spørg Hjernetips.dk

Send os gerne en e-mail

eller ring på 70 20 60 27 (9-12)

 

dashed

marianne.jpg

Marianne Honoré er uddannet Naturopath ibm og certificeret Health Counselor fra Institute of Integrative Nutrition i New York og bosiddende på Long Island i USA med mand og to sunde piger.

 

dashed

 

Læge John Cannell omkring indtag af 5.000 IE /125mcg D-vitamin (video er på engelsk).

 

dashed

Hvorfor er ADT så lave?

Anbefalet Daglig Tilførsel (ADT) er Sundhedsstyrelsens anbefalinger af vitaminer og mineraler så "man ikke for for meget". Men videnskaben har for længst indhentet dette begreb, som i dag er håbløst forældet og mere en vildledning end en vejledning.

ADT stammer fra det amerikanske RDA (Recommended Daily Allowances), som blev udviklet i 1943 så amerikanske soldater undgik de katastrofale næringsmangler, soldaterne oplevede under 1. verdenskrig

De fleste vitaminpiller indeholder ikke mere, end at de netop holder os fri af vitaminmangelsygdomme, som beri beri, skørbug, perniciøs anæmi og engelsk syge. Altså det formål, som ADT blev opfundet til for 60 år siden

Idag er videnskaben er kommet meget længere. F.eks. at vi for at få C og D vitamin nok skal have meget mere end ADT for at det skal virke forebyggende.

--- Claus Hancke, speciallæge i almen medicin

 

dashed